Salg av elektrisk utstyr

Alle elektriske produkter som omsettes i Norge skal være sikre for mennesker, husdyr og eiendom. Det er i hovedsak produsenten eller importørens ansvar at et produkt tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Likevel, de som omsetter produktene har også et ansvar.

Snarveier

Opplysningsplikt

Alt elektrisk materiell skal merkes “Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet”. Det gjelder materiell som forbruker ikke selv kan montere/installere i den faste installasjonen i et elektrisk anlegg. Det er virksomhetene som selger og/eller markedsfører denne type elektrisk materiell som er ansvarlig for merkingen.

Import og omsetning

Som produsent, importør eller annen markedsfører av elektriske produkter er du ansvarlig for det produktet du tilbyr for salg og må forholde deg til ulike bestemmelser i regelverket.

Meldeplikt ved alvorlige hendelser

Det finnes egne retningslinjer for hvordan du skal melde fra ved alvorlige hendelser.