Internkontroll

Alle virksomheter har krav til internkontroll. På våre sider omtaler vi elsikkerheten i internkontrollen.

Snarveier

Internkontroll i virksomheter

Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Når det gjelder elsikkerhet handler det rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

Gå til siden
Bilde viser medarbeider i klesbutikk

Internkontroll i elektrovirksomheter

Installasjonsvirksomheter har noen spesielle krav til internkontrollen. Virksomheten må ha et internkontrollsystem som sikrer de ansatte. Den skal også sikre riktig faglig utførelse av det arbeidet som utføres på elanlegg og elektrisk utstyr.

Gå til siden
internkontroll utføres hos elektrovirksomheter

Internkontroll i landbruket

I landbruket må du også jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak som et ledd i HMS-arbeidet. Det gjelder uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker driftsbygningen kun til korntørking, verksted e.l.

Gå til siden
internkontroll gjøres i landbruksvirksomheter

Internkontroll elektromedisinsk

Det er egne forskrifter som skal følges i håndteringen av elektromedisinsk utstyr.

Gå til siden
Internkontroll utføres på elektromedisinsk utstyr

Oppskrift på internkontroll

Her gir vi deg hjelp til hvordan en internkontroll kan utformes, men vær oppmerksom på at dette er ikke er en fasit og den omhandler kun det elektriske.

Gå til siden