Elsikkerhet for bedrifter

De fleste bedrifter forholder seg til elektrisk utstyr i en eller annen form. Det er derfor viktig at bedrifter setter seg inn i elsikkerhet på arbeidsplassen.

Snarveier

Bedriftselektriker

En bedriftselektriker kan ikke utføre arbeider på bedriftens elektriske anlegg helt uten videre. Her kan du lese mer om hvilke retningslinjer en bedriftselektriker må følge.

Gå til siden
Bilde viser en eldre mann som illustrer en faglig ansvarlig i virksomheten

Instruert personell

Instruert personell har fått opplæring til å gjøre spesifikke oppgaver. Her finner du ut hva det innebærer.

Gå til siden

Elsikkerhet for rørleggere

Får å kunne utføre jobben på trygg måte, er det viktig at rørleggere har grunnleggende kunnskap om elektriske anlegg.

Gå til siden
Illustrasjonsbilde av en rørlegger med rørtang

Byggeplasser

På byggeplasser er strømforsyningen utsatt for store påkjenninger. Dette kan føre til økt fare for de som jobber der.

Gå til siden

Hjemmetjenesten

Eldre er i risikogruppen når det gjelder elsikkerhet. Derfor gir DLE tilpasset elsikkerhetsinformasjon til hjemmetjenesten.

Gå til siden
Bilde som viser hjemmetjenesten hos eldre kvinne

Elektromedisinsk utstyr

Det er egne krav til installasjon, bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr.

Gå til siden