Våre topp tips

Her gir vi deg våre beste tips for at du skal kunne holde hjemmet ditt elsikkert.

10 elsikre tips:

  1. Sjekk ofte om stikkontakter og støpsler er brente
  2. Unngå komfyrbrann. Bruk komfyrvakt.
  3. Lad mobil, nettbrett og andre litiumsbatterier kun når du er våken og tilstede
  4. Ikke bruk skjøteledning til varmeovner, vaskemaskin og tørketrommel etc.
  5. Vask klær når du er hjemme og våken
  6. Tørk ikke tøy på elektriske ovner
  7. Bruk kun elektrikere som er registrert i Elvirksomhetsregisteret
  8. Sjekk at jordfeilbryter(e) og evt. jordfeilvarsler reagerer på testknapp. Sjekk også at sikringsskapet er ryddig og at dør er lukket.
  9. Trekk ut støpsel fra elektriske termostatstyrte apparater som ikke er i bruk
  10. Lad elbil kun fra egnet ladeuttak. Installer en hjemmelader der du lader til daglig.