Tilsyn med boliger og hytter

Tilsyn av elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger er en av det lokale eltilsyn (DLE) sine oppgaver. Hensikten er å redusere risikoen for skade på liv og eiendom hjemme hos deg. Kontrollen er dekket inn av nettleien, og du betaler derfor ikke noe ekstra for den. Du mottar alltid varsel i forkant av et kontrollbesøk. Nettselskapet kan leie inn et sakkyndig selskap til å utføre selve kontrollen hjemme hos deg. Du får informasjon om hvem som fører tilsyn med elektriske anlegget ditt. Tilsynspersonellet skal legitimere seg uoppfordret.

Snarveier

Før vi kommer

Bruker eller eier av det elektriske anlegget må sørge for at noen er til stede ved kontrollen. Det beste er selvsagt at du selv er til stede. Da får tilsynspersonellet informert om det som eventuelt påvises av feil og bakgrunnen for at utbedring må gjøres. Hvis du ikke har anledning til å være til stede, må du sende en som kan være din representant i stedet.

Under kontrollen

Det foretas både målinger og visuell sjekk av anlegget. I tillegg gis det gode råd og informasjon om elsikkerhet. Deler av kontrollen må gjøres på spenningsløst anlegg, noe som betyr at strømmen blir borte en kort stund. Det utføres et stikkprøvebasert tilsyn.

Bilde viser sjekk av jording på stikkprøvebasert tilsyn

Etter kontrollen

Feil eller mangler må normalt rettes av en registrert installasjonsvirksomhet og innen en gitt frist. Når feil og mangler er rettet skal installasjonsvirksomheten sende melding om dette til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil du få en bekreftelse på at saken er avsluttet.