Overspenningsvern

Et overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget mot spenningsendringer. Vernet plasseres i sikringsskapet og skal føre overspenningene til jord i stedet for innover i installasjonen og forårsake skade. Dette skal være montert i alle nyere boliger.

Snarveier

Overspenninger

Overspenninger som kommer inn fra strømnettet kan gjøre store skader på det elektriske anlegget og det du har koblet til dette.

Beskyttelse av elanlegget

Et overspenningsvern skal beskytte det elektriske anlegget og det elektriske utstyret du har tilkoblet mot overspenninger.

Bilde viser et overspenningsvern som er i orden

Beskyttelse av elektrisk utstyr

Du kan bruke et finvern for å beskytte det elektriske utstyret ditt mot siste rest av overspenninger.

Bilde viser tilkoblet finvern