Elkontroll

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Da må alle sikkerhetstiltakene som kreves være på plass. Feil i det elektriske anlegget eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlige støt og forårsake brann. Å sjekke det elektriske anlegget kan være noe av det viktigste du gjør.

Bruker du en sertifisert virksomhet til å utføre jevnlige elkontroller på det elektriske anlegget ditt, kan du få avslag på forsikringen din.

Finn registrert elektroinstallatør som tar oppdraget!

Eldre elektriske anlegg, mangelfullt vedlikehold, mørke og kalde vintre, stort strømforbruk og en stor trehusbebyggelse er medvirkende faktorer til at tekniske feil ofte fører til omfattende branner i Norge. Feil kan imidlertid også oppstå på nyere elektriske anlegg.

Få rabatt på forsikringen

Flere forsikringsselskaper tilbyr ordninger hvor du kan få årlig rabatt på boligforsikringen dersom du gjennomfører en elkontroll og utbedrer eventuelle feil og mangler som avdekkes. Det forutsettes ofte at kontrollene utføres regelmessig som for eksempel hvert femte år.

Dersom du ønsker en elkontroll med muligheter for rabatt på boligforsikringen, må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap og undersøke om de har en slik ordning. De vil i så fall kunne svare deg på hvordan dette foregår i praksis.

Elektrotermografering

Elektrotermografering er et effektivt virkemiddel til å avdekke svakheter i elektriske anlegg i en tidlig fase. Tilløp til varmegang, skadelige termiske virkninger eller andre uønskede hendelser kan identifiseres og håndteres før de utgjør fare.

NEK 405-serien

Den ledende metoden for elkontroll i det norske markedet er NEK 405-Elkontroll. NEK 405-serien omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren. Serien inneholder i tillegg krav til hvordan en elkontroll skal utføres og dokumenteres. Bestill NEK405:2020 - Samlet utgave

Elkontroll utført etter normserien NEK 405 er et meget godt verktøy for å redusere risiko for at brann oppstår. FG-kontroll vil ha oversikt over utførte kontroller av sertifiserte kontrollører.

FG Skadeteknikk, en del av Finans Norge Forsikringsdrift. FG=Forsikringsgodkjent